VVTV Híradó – 2015.02.26.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyoWTaDeCV77EdButd_jWuFe[/youtube]