VVTV Híradó – 2015.05.07.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoypissj3MpQfFlyZSxyVT21J[/youtube]