VVTV Híradó – 2015.09.24.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyqWxoTaKvdHMxvd6uY7NZJq[/youtube]