VVTV Híradó – 2017.02.09.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyqiJSBqsYRrpF8erAQPvjpz[/youtube]