VVTV Híradó – 2017.05.18.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyoOvvITutJdfnBs3Og-8m6I[/youtube]