VVTV Híradó – 2017.07.06.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyooHzSUZTreEBv-7Q5G7NG8[/youtube]