VVTV Híradó – 2015.04.02.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyohc2IgME_2kYaQBGvbAnyX[/youtube]