VVTV Híradó – 2015.06.11.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyqksMfLmmx5nuBLEeuRN2rY[/youtube]