VVTV Híradó – 2015.10.22.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoypYJggUVKFR0s0Up7YqUlCB[/youtube]