VVTV Híradó – 2015.12.17.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyqpxPO6pFULvyiwAT6vJDar[/youtube]