VVTV Híradó – 2016.02.18.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyqA4eKgh7YwToLfsu6hpKuo[/youtube]