VVTV Híradó – 2017.05.25.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyqOcQ6ZeBzrss55eDKogdem[/youtube]