VVTV Híradó – 2017.06.29.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyrXgTWFSwN2M70Ynpcqvfg3[/youtube]