VVTV Híradó – 2017.11.30.

[youtube playlist]PLfetF1SZVoyql_MlzsjHlv3kZywxam6gp[/youtube]